HIŠA DD | VESCA

Lokacija

Vesca

Program

Enostanovanjski

Površina

200 m2 neto

Datum

2010

Status

Izvedeno

Pridobljeno

Nepovratna sredstva Eko sklada, j.s.