HIŠA IJ | KRŠKO

Lokacija

Krško

Program

Enostanovanjski

Površina

130 m2 neto

Datum

2012

Status

Izvedeno

Pridobljeno

Nepovratna sredstva Eko sklada, j.s.